Competenties

Persoonlijke vaardigheden

Luisteren, zelfkennis, plannen en organiseren, klantgericht, coachen, communicatie, leren en reflecteren, nauwkeurig, flexibel, zelfsturing en zelfwerkzaamheid, inspelen op ontwikkelingen

Computervaardigheden

MS Word, MS Excel, MS Powerpoint

Talen

Nederlands: moedertaal
Engels: zowel schriftelijk als mondeling goed, C1 Advanced Cambridge English